Dự án Công bố Carbon - The Carbon Disclosure Project (CDP) yêu cầu ngày 18/9/2024 là hạn cuối cho việc khai báo của doanh nghiệp để được chấm điểm. Vậy làm thế nào để hoàn thiện báo cáo CDP đúng thời hạn? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh (AGG) nhé.

1. CDP là gì?

CDP là tổ chức phi lợi nhuận về tác động môi trường toàn cầu, cung cấp nền tảng cho các công ty, thành phố, các tiểu bang và khu vực báo cáo thông tin về khí hậu, nạn phá rừng và an toàn nguồn nước.

Báo cáo CDP được sử dụng để đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với môi trường cùng với các tác động nội bộ của chính doanh nghiệp. Dữ liệu CDP được sử dụng như một phần trong phân tích ESG, nhằm cung cấp một cái nhìn rộng lớn hơn đối với ESG.

báo cáo CDP

Nền kinh tế toàn cầu coi CDP là tiêu chuẩn vàng về báo cáo môi trường và nắm giữ bộ dữ liệu phong phú và toàn diện nhất thế giới về cách các công ty, thành phố, tiểu bang và các khu vực đo lường, hiểu và giải quyết các tác động môi trường. CDP đặt mục tiêu đưa báo cáo về môi trường trở thành xu hướng chủ đạo, cung cấp thông tin chuyên sâu và phân tích chi tiết để thúc đẩy hành động khẩn cấp cần thiết cho một thế giới an toàn về khí hậu, không phá rừng và an toàn nguồn nước.

2. Dòng thời gian công bố CDP năm 2024

Theo CDP, ngày 30/4: bảng câu hỏi 2024 được cung cấp.

Ngày 04/6: hệ thống khai báo mở để doanh nghiệp thực hiện khai báo.

Ngày 18/9: hạn cuối cho việc khai báo của doanh nghiệp để được chấm điểm.

3. Các tính năng chính của báo cáo CDP

Đánh giá hiệu quả

CDP đánh giá báo cáo của các tổ chức để đánh giá mức độ sẵn sàng và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức nhận được điểm và xếp hạng dựa trên thông tin được cung cấp và hiệu suất quản lý khí hậu.

Cung cấp thông tin công khai

CDP biến kết quả đánh giá và báo cáo của cơ quan/tổ chức thành nguồn tài nguyên công khai, cho phép các nhà đầu tư, chính phủ, nhà quản lý rủi ro và công chúng truy cập thông tin này và sử dụng thông tin đó để ra quyết định.

báo cáo CDP

Thu thập thông tin

CDP yêu cầu các tổ chức hoàn thành bảng câu hỏi về các vấn đề khí hậu, nước và rừng. Các bảng câu hỏi này nhằm thu thập thông tin về phát thải khí nhà kính, chiến lược quản lý khí hậu, các biện pháp giảm phát thải, rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và cơ hội kinh doanh.

VIỆN NGHIÊN CỨU TĂNG TRƯỞNG XANH

Adress: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Tel: 024 66583219 (Office); Hotline: 098 2332755;  Fax: 024.38361283

Email: agg@vnua.edu.vn      Web: agg.vnua.edu.vn