Ngày 8/1/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị "Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn" và ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Hội nghị nhằm thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

                                                                              

           GS.TS Nguyễn Thị Lan, giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hiện Học viện có 12 phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu, trong đó Học viện có 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Nguyễn Thị Lan, Giám Đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết, trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng, và đạt được những thành tựu to lớn; sản lượng lương thực, thực phẩm tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; đảm bảo nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Mặc dù trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nền nhưng năm 2022 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) toàn ngành đạt con số kỷ lục 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021; thặng dư thương mại trên 8,5 tỷ USD. Những thành quả này chính là minh chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực của hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, HTX, bà con nông dân cùng toàn xã hội.

Tuy nhiên vẫn còn đó những tồn đọng, những thói quen, tư duy cũ trong sản xuất vẫn chưa được xoá bỏ: sử dụng quá mức phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, lạm dụng thuốc trong chăn nuôi- thú y – thuỷ sản, dịch bệnh, vấn đề môi trường, vấn đề vệ sinh An toàn thực phẩm… đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường sinh thái và uy tín sản phẩm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều mô hình mới được ra mắt

Tại Hội nghị, 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas đã được ra mắt, trong đó nổi trội có Phòng phân tích kiểm nghiệm – Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh.