HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 26 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng ITEC 2023-2024 của Chính phủ Ấn Độ

 

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo Chương trình học bổng ITEC 2023-2024 của Chính phủ Ấn Độ được tổ chức tại Viện Công nghệ Ấn Độ - Roorkee.

Học bổng: Chính phủ Ấn Độ tài trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, miễn thị thực, học phí, tài liệu, chi phí ăn ở và ngoại khóa trong thời gian học tập tại Ấn Độ.

Các khóa học: 10 khóa học đào tạo sau đại học (danh mục kèm theo).

Thời gian khóa học: Trong khoảng 7/2023-7/2025.

Điều kiện đự tuyển:

Điều kiện cơ bản: i) 25-45 tuổi, ii) trình độ tiếng Anh tốt, iii) ít nhất 05 kinh nghiệm làm việc, iv) chưa từng nhận học bổng của Chính phủ Ấn Độ.

Điều kiện khác: Tùy theo khóa học cụ thể.

Đăng ký và xét tuyển:

Bước 1: Ứng viên khai hồ sơ trực tuyến tại https://www.itecgoi.in.

Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp đến Đại sứ quán Ấn Độ, bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan nơi ứng viên đang công tác;

- Bản in hồ sơ kèm theo Giấy khám sức khỏe (theo mẫu tại trang 5), xác nhận của cơ quan nơi công tác (theo mẫu tại trang 7), bằng cấp, giấy khai sinh,…dịch chứng thực sang tiếng Anh được yêu cầu;

Bước 3: Đại sứ quán Ấn Độ phỏng vấn ứng viên để kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Bước 4: Ứng viên chờ kết quả xét tuyển.

Liên hệ giải đáp: Bà Trịnh Thị Tuyết, Đại sứ quán Ấn Độ, số 58-60 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam (tel: 84-24-38244990, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in,  website: www.indembassyhanoi.gov.in, Facebook Page: IndiaInVietnam).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện có nhu cầu đào tạo quan tâm dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long